KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI BÊ TÔNG...

Vừa qua, Hội Bê tông Việt nam đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ VI (2022 – 2025). Đại...

Xem chi tiết »

Các Ban nghiệp vụ của Hội nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Ngày 15 tháng 12 năm 2017, Chủ tịch Hội Bê tông Việt Nam đã ban hành Quyết định thành lập các Ban...

Xem chi tiết »

Mẫu đơn xin gia nhập Hội Bê tông Việt Nam

Đơn vị/cá nhân tự nguyện gia nhập Hội Bê tông Việt Nam và cam kếtcam kết thực hiện đầy đủ quyền và...

Xem chi tiết »

Hội thảo khoa học Xu thế phát triển công nghệ bê...

Ngày 11/11/2023, Hội Bê tông Việt Nam phối hợp với Hội Bê tông Châu Á tổ chức Hội thảo khoa học Xu...

Xem chi tiết »

123...Trang cuối
123...Trang cuối

Top