Giới thiệu

Lãnh đạo hội

Ảnh chủ tịch, phó chủ tịch, tổng thư kí của hội

Xem chi tiết »

Tổ chức

Phân công nhiệm vụ các Ủy viên thường vụ BCH...

Nghị quyết phân công nhiệm vụ các Ủy viên thường vụ BCH nhiệm kỳ V (2017-2020)

Xem chi tiết »

Hội viên

Danh sách hội viên tập thể nhiệm kỳ V (2017 ÷...

Hội Bê Tông Việt Nam - Danh sách hội viên tập thể nhiệm kỳ V (2017 ÷ 2020)

Xem chi tiết »

Hoạt động

Thông báo: V/v đề nghị giới thiệu đề cử doanh...

Văn phòng Hội vừa nhận được Công văn số 83/VKTXD1 ngày 02/12/2017 v/v đề nghị giới thiệu đề cử...

Xem chi tiết »

Tổng số truy cập: 62452

Số người đang online: 46

Lượt xem theo ngày: 42

123...Trang cuối
123...Trang cuối