• Mời góp ý dự thảo Chỉ dẫn kỹ thuật (CDKT)

    Thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng chỉ dẫn kỹ thuật bảo trì và sửa chữa phục vụ công tác bảo trì kết cấu bê tông công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp” do Bộ Xây dựng giao, Hội Bê tông Việt Nam (VCA) đã hoàn thành dự thảo Chỉ dẫn kỹ thuật theo như hợp đồng số 115/HĐKHCN.

 

Tổng số truy cập: 1411691

Số người đang online: 15

Lượt xem theo ngày: 42