HỘI BÊ TÔNG VIỆT NAM

Hội công nghiệp bê tông Việt Nam là tổ chức hoạt động khoa học và hoạt động nghề nghiệp. Hội là thành viên của Tổng Hôi xây dựng Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 57/2004/QĐ-BNV ngày 30/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.

Tên chính thức của Hội là: HỘI  BÊ TÔNG VIỆT NAM

Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Concrete Assiciation (VCA).

Phù hiệu Hội:

Xem chi tiết

LIÊN HỆ

Nhà 10, ngõ 95, phố Chùa Bộc, Hà Nội
ĐT. 84 4 5641154

Fax: 84 4 5641154

Email: betongvn@fpt.vn

 

HỘI VIÊN

Hội viên của Hội gồm có các tổ chức và cá nhân hoạt đông trong lĩnh vực bê tông (bao gồm vật liệu, thiết kế, sản xuất bê tông, chế tạo cấu kiện và thiết bị, thi công, kiểm tra chất lượng, thử nghiệm, nghiên cứu và đào tạo), hoạt động tự nguyện, theo nguyên tắc dân chủ tập trung, thiểu số phục tùng đa số, vì quyền lợi của Hội và mỗi thành viên.

Mục đích hoạt động của Hội là tập hợp các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bê tông và bê tông cốt thép trong cả nước, cùng nhau phấn đấu phát triển ngành bê tông Việt Nam đạt trình độ khoa học công nghệ ngang tầm khu vực và thế giới, đảm bảo phát triển nghề nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh, vì sự phát triển chung của ngành Xây dựng Việt Nam.

Hội Bê tông Việt Nam hoạt động trên phạm vi cả nước.

Xem chi tiết

Vật liệu VMAT

Bộ môn Vật liệu xây dựng - Đại học Thuỷ Lợi – đã nghiên cứu & ứng dụng một số vật liệu VMAT từ nhiều năm nay trên các lĩnh vực khác nhau : xây dựng dân dụng và công nghiệp, xây dựng công trình thuỷ, công trình giao thông v.v... Loại vật liệu này đã chứng tỏ khả năng ưu việt của mình so với các sản phẩm cùng loại đang được sử dụng cả về tính chất cơ lý, khả năng thi công và giá thành.

 

Bộ môn Vật liệu xây dựng

Đại học Thuỷ Lợi

 

Bộ môn Vật liệu xây dựng - Đại học Thuỷ Lợi – đã nghiên cứu & ứng dụng một số vật liệu VMAT từ nhiều năm nay trên các lĩnh vực khác nhau : xây dựng dân dụng và công nghiệp, xây dựng công trình thuỷ, công trình giao thông v.v... Loại vật liệu này đã chứng tỏ khả năng ưu việt của mình so với các sản phẩm cùng loại đang được sử dụng cả về tính chất cơ lý, khả năng thi công và giá thành.

1. VMAT GROUT

Mô tả và ứng dụng

- Là loại vữa tự chảy không co, có tính năng chống thấm, chống ăn mòn & chống bào mòn cao, chống nứt và bền cacbonat hóa;

- Dùng cho các công trình: dân dụng, công nghiệp, thích hợp cho các mối nối, mạch ngừng thi công, lỗ công nghệ, các bệ móng máy, nơi có mật độ thép dày…

Đặc tính kỹ thuật

- Độ chảy xòe của hỗn hợp vữa từ 22-30 cm (kiểm tra bằng ống Suttard);

- Hỗn hợp vữa giảm phân tầng, tách nước và có tính nở nhẹ;

- Vữa có các mác: M30 (30N/mm2), M40 (40N/mm2 ), M50 (50N/mm2 ),

M60 (60N/mm2 ), M70 (70N/mm2 ), M80 (80N/mm2 );

 

Download và xem file đính kèm

 

 

Tổng số truy cập: 227935

Số người đang online: 22

Lượt xem theo ngày: 42