Phạm vi hoạt động

Hội công nghiệp bê tông Việt Nam hoạt động trên phạm vi cả nước, có tư cách pháp nhân, tự trang trải về tài chính và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của mình. Hội có con dấu, có tài khoản đặt tại các Ngân hàng (bằng tiền Việt Nam và các ngoại tệ khác)

- Hội công nghiệp bê tông Việt Nam hoạt động trên phạm vi cả nước, có tư cách pháp nhân, tự trang trải về tài chính và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của mình.

Hội có con dấu, có tài khoản đặt tại các Ngân hàng (bằng tiền Việt Nam và các ngoại tệ khác)

- Hoạt động chuyên môn của Hội gồm các lĩnh vực sau đây :

  1. Sản xuất vật liệu bê tông (Chất kết dính, cát, đá dăm, sỏi);
  2. Sản xuất viên xây và ngói bê tông;
  3. Sản xuất cốt thép cho bê tông;
  4. Sản xuất phụ gia và hoá phẩm xây dựng;
  5. Sản xuất Bê tông trộn sẵn;
  6. Chế tạo sản phẩm bê tông đúc sẵn (Kết cấu nhà và cầu, ống cống, cột điện, cọc, panen các loại);
  7. Tư vấn thiết kế và kiểm tra chất lượng sản phẩm và công trình;
  8. Thi công xây dựng nhà và công trình;

 

Tổng số truy cập: 1078863

Số người đang online: 1249

Lượt xem theo ngày: 42