Nghiệm thu các đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia về bê tông siêu tính năng (UHPC)” do Hội Bê tông Việt Nam thực hiện

 

Ngày 23/6/2022, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện các đề tài do Hội Bê tông Việt Nam chủ trì thực hiện, gồm “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về Bê tông siêu tính năng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử”; “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về Bê tông siêu tính năng - Yêu cầu thiết kế kết cấu”; “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn Bê tông siêu tính năng - Thi công và nghiệm thu”. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, PGS. TS. Lê Trung Thành, Chủ tịch Hội Bê tông Việt Nam đã giới thiệu quá trình thực hiện nhiệm vụ Bộ Xây dựng giao của các nhóm đề tài, kết quả tổ chức các hội thảo chuyên đề và nghiệm thu cấp cơ sở. Chủ tịch hy vọng nhận được nhiều ý kiến tư vấn của Hội đồng để Hội hoàn thiện trình các cơ quan có thẩm quyền ban hành áp dụng.

Sau khi nghe đại diện các nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt các kết quả nghiên cứu và giới thiệu sản phẩm “Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) của đề tài, Hội đồng đã tập trung thảo luận góp ý cho báo cáo tổng kết và dự thảo TCVN của từng đề tài.

Các phản biện cũng như các thành viên Hội đồng đã góp ý cụ thể, chi tiết và đều nhất trí cho rằng các tiêu chuẩn này rất cần thiết và có giá trị đối với công tác quản lý chất lượng kết cầu và vật liệu bê tông siêu tính năng, đảm bảo cơ sở khoa học và tính thực tiễn, tính hệ thống. Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của 3 nhóm nghiên cứu và biên soạn các tiêu chuẩn trên và đã góp ý kỹ lưỡng, chi tiết để các nhóm hoàn thiện dự thảo tiêu chuẩn, trước khi chuyển sang Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thẩm định, ban hành.

Một số hình ảnh khác tại buổi họp:

 

Tổng số truy cập: 1211752

Số người đang online: 3

Lượt xem theo ngày: 42