• Mời góp ý dự thảo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN)

    Thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) do Bộ Xây dựng giao, Hội Bê tông Việt Nam (VCA) đã hoàn thành dự thảo các tiêu chuẩn quốc gia về Cốt liệu nhẹ cho gạch bê tông – Yêu cầu kỹ thuật; Cốt liệu nhẹ cho bê tông cách nhiệt – Yêu cầu kỹ thuật;

  • Thư mời tham dự Hội thảo

    Văn phòng Hội Bê tông Việt Nam trân trọng kính mời các hội viên, các doanh nghiệp trong ngành bê tông và các tập thể, cá nhân quan tâm tham dự Hội thảo khoa học trực tuyến về chủ đề "Công nghệ UHPC – Lợi thế cạnh tranh cho xây dựng công trình tại Việt Nam

  • Mời góp ý dự thảo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN)

    Thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) do Bộ Xây dựng giao, Hội Bê tông Việt Nam (VCA) đã hoàn thành dự thảo các tiêu chuẩn quốc gia về Bê tông siêu tính năng (gồng: Bê tông siêu tính năng (UHPC) – Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp thử; Bê tông siêu tính năng (UHPC) – Yêu cầu thiết kế kết cấu; Bê tông siêu tính năng (UHPC) – Thi công và Nghiệm thu).

123...Trang cuối

 

Tổng số truy cập: 1162952

Số người đang online: 4

Lượt xem theo ngày: 42