Thường vụ Ban chấp hành nhiệm kỳ IV

Ông Lê Quang Hùng-Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng-Chủ tịch Hội- Phụ trách chung, công tác tổ chức, tài chính và kế hoạch hoạt động Hội

HỘI CÔNG NGHIỆP BÊ TÔNG
VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯỜNG VỤ BCH NHIỆM KỲ IV

(2014-2017)

TT

Họ tên, điện thoại, email

Đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Ông Lê Quang Hùng

 0903403720

62lqhung@gmail.com; hunglq62@vnn.vn

Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

Chủ tịch Hội- Phụ trách chung, công tác tổ chức, tài chính và kế hoạch hoạt động Hội

2

Ông Nguyễn Thế Hùng

0912151237

Nguyenthehung341@
yahoo.com.vn

Văn phòng Hội

Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội- Phụ trách hoạt động chung của Hội.

3

ÔNg Phan Khắc Long

09013914940

Phanvu@phanvu.com

 

Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Phan Vũ

 

Phó Chủ tịch Hội Thường trực khu vực Miền Nam

- Trưởng Ban sản xuất kinh doanh phía Nam

4

Ông Nguyễn Ngọc Dũng

0903209827

ndung@vncc.vn

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam- VNCC

Phó Chủ tịch  Hội – Phó Ban hỗ trợ sản xuất kinh doanh phía Bắc

- Phụ trách sản xuất kinh doanh lĩnh vực tư vấn, thiết kế.

5

Ông Lương Đức Long

0913213519

longld@vibm.vn

Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng

Phó Chủ tịch Hội- Phụ trách công tác Khoa học và công nghệ, Đào tạo và Thông tin.

6

Ông Ngô Văn Long

0913402767

hcc@betonghoa
cam.com.vn

Giám đốc Cong ty CP Bê tông Hòa Cầm INTIMEX

Phó Chủ tịch Hội thường trực khu vực Miền Trung

- Trưởng Ban hỗ trợ sản xuất kinh doanh khu vực Miền Trung

7

Ông Phạm Việt Khoa

0913227976

piler@fecon.com.vn

Tổng Giám đốc Công ty Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm

Phó Ban hỗ trợ sản xuất kinh doanh phía Bắc

- Phụ trách lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật xây dựng; hỗ trợ công tác cơ chế chính sách và bảo vệ quyền lợi hội viên 

8

Ông Tống Văn Nga

0913201537

Tongvannga.vrea@
gmail.com

 

Văn phòng Hội

 Trưởng Ban Hợp tác quốc tế

- Phụ trách công tác cơ chế chính sách và bảo vệ quyền lợi hội viên

9

Ông Đặng Hoàng Huy

0913217190

hoanghuyxmc@
gmail.com

Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty CP Bê tông và xây dựng VINACONEX Xuân Mai

Phó Ban hỗ trợ sản xuất kinh doanh phía Bắc- Hỗ trợ công tác cơ chế chính sách và bảo vệ quyền lợi       hội viên

10

Ông Trần Bá Việt

0903406501

Vietbach57@
yahoo.com

Phó Viện trưởng Viện KHCNXD

Trưởng Ban KHCN& Đào tạo và Thông tin

11

Ông Đặng Nguyễn Khang

0903854595

dnkhang@yahoo.com

CTHĐQT-Tổng Giám đốc Công ty CP Hang Sang

Phó Ban Hợp tác quốc tế- phụ trách Hợp tác với Hội Bê tông Mỹ ACI ..

12

Ông Nguyễn  Văn Chánh

0903758465

nvchanh@hcmut.ed.vn

Trưởng Bộ môn Vật liệu xây dựng- Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

Phó Ban KHCN& Đào tạo và Thông tin phía Nam

- Tham gia BCH Liên đoàn Bê tông Châu Á -ACF

13

Ông Nguyễn Thế Cường

0913262272

nguyenthecuongqnc
@gmail.com

Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng Quảng Ninh

Phó Ban hỗ trợ sản xuất kinh doanh phía Bắc

- Phụ trách hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ chế chính sách và bảo vệ quyền lợi hội viên khu vực Đông Bắc

14

Ông Bạch Đình Thiên

0983210854

bdthien@yahoo.co.uk

Giám đốc Trung tâm VLXD Nhiệt đới- Trường Đại học Xây dựng

Trưởng Ban Kiểm tra

15

Ông. Vũ Thanh Te

0913345337

vuthanhte@wru.edu.vn

GĐ Trung tâm KHCNBT

Phụ trách hoạt động của Trung tâm KH&CNBT

16

Ông Phạm Duy Hữu

0903405107

Nqtoankc30@
gmail.com

Trường ĐHGTVT

Phó ban KHCN&ĐT và Thông tin (lĩnh vực GTVT)

17

Ông Hoàng Đức Thảo

0903801404

Busadco.khcn@
gmail.com

TGĐ Cty TNHH 1 thành viên BUSADCO

Phó Ban hỗ trợ sản xuất kinh doanh phía Nam- -  -- Phụ trách hỗ trợ sản xuất kinh doanh và công tác KHCN khu vực miền Đông Nam Bộ

18

Ông Lê Trung Thành

0942015290

letrungthanhmoc@
gmail.com

Văn phòng Bộ Xây dựng –

Thư ký Bộ trưởng

Phó Ban HTQT

- Phụ trách quan hệ với đầu mối các hội Châu Âu.

- Tham gia các hoạt động Văn phòng Hội theo phân công của Chủ tịch Hội.

19

Ông Nguyễn Thanh Vũ

0988917777

thanhvukgv@live.com

GĐ CTy TNHH Tư vấn xây dựng Không gian Việt

Phó Ban KHCN&Đào tạo.- Phụ trách lĩnh vực tư vấn thiết kế, Khoa học công nghệ, thông tin và đào tạo khu vực Nam Trung Bộ

20

Ông Hà Thanh Mẫn

0903916705

info@beton6.com

GĐ CTy CP Beton6

Phó Ban hỗ trợ sản xuất kinh doanh phía Nam

- Phụ trách lĩnh vực sản xuất kinh doanh sản phẩm xây dựng giao thông và hỗ trợ công tác cơ chế chính sách và bảo vệ quyền lợi hội viên

21

Ông Nguyễn Lương Am

0913440085

Nguyenluongam47@
gmail.com

CTHĐQT-TGĐ Công ty CP Xây dựng 47

Phó Ban hỗ trợ sản xuất kinh doanh Miền Trung

- Phụ trách lĩnh vực xây dựng thủy điện, thủy lợi Miền Trung

22

Ông  Nguyễn Tuấn Huỳnh

0912347649 

Cienco4na@
cienco4.com

Phó Tổng GĐ Tổng Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông 4-CIENCO4

Phó Ban hỗ trợ sản xuất kinh doanh phía Bắc- Phụ trách lĩnh vực xây dựng công trình giao thông

 

23

Ông Vũ Tuấn Hùng

0912571102

vutuanhung@
songda.vn

Phó Tổng Giám đốc TCT Sông Đà

Trưởng Ban hỗ trợ sản xuất kinh doanh phía Bắc- Phụ trách lĩnh vực xây dựng thủy điện Miền Bắc

24

Ông Vũ Quốc Vương

0913377231

vuongvlxd@wru.edu.vn

Trưởng Bộ môn VLXD ĐHTL

Phó ban KHCN& Đào tạo

-  Hỗ trợ công tác thông tin, đào tạo, tư vấn  và chuyển giao công nghệ.

- Tham gia các hoạt động Văn phòng Hội theo phân công của Chủ tịch Hội.

25

Ông Phan Hữu Duy Quốc

phdquoc@yahoo.com; phdquoc@shimz.co.jp

Chuyên gia SHIMIZU Corp.

 

Phó Ban HTQT- Hỗ trợ hoạt động Hội tại ACF và các đối tác liên quan ở Nhật Bản (JCI, JSCE…)

26

Bà Lê Thị Hảo

0912150183

Lethihao51@gmail.com

Văn phòng Hội

Thường trực Văn phòng Hội

 

Tổng số truy cập: 52514

Số người đang online: 15

Lượt xem theo ngày: 42