Bản tin tháng 3-4 năm 2016

Thành lập ngày 06 tháng 4 năm 1996 theo QĐ số 60/TWH của Trung ương Hội Xây dựng Việt Nam (nay là Tổng Hội Xây dựng Việt Nam).


HỘI BÊ TÔNG VIỆT NAM – LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

 

Thành lập ngày 06 tháng 4 năm 1996 theo QĐ số 60/TWH của Trung ương Hội Xây dựng Việt Nam (nay là Tổng Hội Xây dựng Việt Nam).

 

 

Năm

Sự kiện lớn

1996

Thành lập với tên gọi “Chi hội công nghiệp bê tông” trực thuộc Hội Xây dựng Việt Nam, với 41 Hội viên.

1999

Đổi tên Chi hội công nghiệp bê tông, thành lập “Hội công nghiệp bê tông” trực thuộc Hội Xây dựng Việt Nam, với 57 Hội viên.

2001

Đại hội nhiệm kỳ II Hội công nghiệp bê tông, bầu Ban chấp hành mới gồm 57 ủy viên.

2004

Tại Đại hội nhiệm kỳ 2004 – 2007, Bộ Nội quyết định đổi tên thành Hội công nghiệp bê tông Việt Nam và công nhận là thành viên chuyên ngành của Tổng hội Xây dựng Việt Nam theo Quyết định số 57/2004/QĐ-BNV ngày 30/8/2004. Ban chấp hành với 25 ủy viên.  

2005

Tham dự hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Bê tông châu Á (ACF), và là thành viên của Liên đoàn.

2007

Hội thảo “Kết quả sản xuất thử nghiệm bê tông cường độ cao”

2008

● Đại hội nhiệm kỳ 2008 - 2010, bầu Ban chấp hành với 88 ủy viên.

● Tổ chức Hội thảo quốc tế lần thứ 3 của Liên đoàn bê tông châu Á “Bê tông và công nghệ

bê tông tiên tiến thích hợp với điều kiện khí hậu và môi trường tự nhiên ở mỗi địa phương”.

2009

● Hội thảo “Đầu tư đường bê tông xi măng ở Việt Nam”.

● Hội nghị chuyên đề quốc tế về “Bê tông tiên tiến và quan điểm phát triển bền vững”.

2010

● Ký văn bản thỏa thuận tham gia Hội bê tông Mỹ (ACI).

● Giao lưu nghề nghiệp: “Chung sức phát triển công nghiệp bê tông phù hợp và hiện đại cho khu vực miền Trung”.

● Hội thảo khoa học “Bê tông nhẹ”.

● Tập huấn “Khảo sát, sửa chữa và gia cường kết cấu bê tông bị nứt” (phối hợp với Hội bê tông Nhật Bản – JCI).

2011

● Đại hội nhiệm kỳ 2011 – 2014, bầu Ban chấp hành với 90 ủy viên.

● Giao lưu nghề nghiệp: “Hợp tác phát triển công nghiệp bê tông miền Nam phù hợp và hiện đại”, tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh.

● Tập huấn đào tạo “Các phương pháp thử nghiệm không phá hủy trong kiểm định, quản lý chất lượng công trình xây dựng”

● Tập huấn đào tạo “Kiểm soát nứt trong bê tông khối lớn” (phối hợp với Hội bê tông Nhật Bản – JCI).

2012

Hội thảo “Công nghệ bê tông cho công trình xây dựng và hạ tầng giao thông – Hiện trạng và kinh nghiệm của Nhật bản và Việt Nam” (phối hợp với Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Nhật Bản - JSCE).

2013

Hội thảo “Công nghệ bê tông tiên tiến và bộ tiêu chuẩn kết cấu bê tông của Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Nhật Bản - JSCE” (phối hợp với Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Nhật Bản - JSCE).

Hội thảo “Công nghệ và sản phẩm bê tông mới” (phối hợp với Liên đoàn Bê tông châu Á - ACF).

2014

● Đại hội nhiệm kỳ 2011 – 2014 đã nhất trí đổi tên Hội thành Hội Bê tông Việt Nam, đã dược Bộ Nội vụ công nhận theo Quyết định số 195/QĐ-BNV ngày 10/3/2014, Ban chấp hành Hội gồm 96 ủy viên, trong đó có 26 ủy viên Thường vụ.

Hiện tại Hội có 100 hội viên tập thể và 50 hội viên cá nhân.

2015

● Hội thảo Sự bền vững của kết cấu hạ tầng xây dựng - Vai trò và kinh nghiệm sử dụng phụ gia hóa học, phụ gia khoáng trong bê tông(phối hợp với Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Nhật Bản - JSCE).

● Giao lưu nghề nghiệp “Phát triển bê tông thương phẩm khu vực miền Trung”

2016

● Hội thảo giới thiệu “Ứng dụng nano carbon trong bê tông, xi măng và vật liệu xây dựng”

● Đăng cai tổ chức Hội thảo quốc tế lần thứ 7 của Liên đoàn bê tông châu Á “Bê tông bền vững cho hiện tại và tương lai – ACF2016”.

 

 

 

 

Mời download và xem file đính kèm

 

Tổng số truy cập: 71623

Số người đang online: 47

Lượt xem theo ngày: 42