Bản tin số 02 năm 2020

Hội Bê tông Việt Nam – Hội nghị thường niêm năm 2020 (khu vực phía Bắc). Phan Vũ kiên định với mục tiêu: Trở thành nhà thầy xây dựng uy tín và chuyê nghiệp hàng đầu.

 

 

Mời download và xem file đính kèm

 

Tổng số truy cập: 736063

Số người đang online: 9

Lượt xem theo ngày: 42