Bản tin số 01/2017

Năm 2016, Hội bê tông Việt Nam tiếp tục tích cực hoạt động theo tôn chỉ mục đích và Điều lệ, tập trung thực hiện năm cuối nghị quyết Đạị hội Hội Bê tông nhiệm kỳ 2014 – 2017, chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ mới 2018 - 2021.

 

Tổng số truy cập: 71592

Số người đang online: 16

Lượt xem theo ngày: 42