Nghị quyết phân công nghiệm vụ thường vụ BCH nhiệm kỳ IV

Ông Lê Quang Hùng - Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Chủ tịch Hội- Phụ trách chung, công tác tổ chức, tài chính và kế hoạch hoạt động Hội

HỘI CÔNG NGHIỆP BÊ TÔNG
VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


NGHỊ QUYẾT

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THƯỜNG VỤ BCH NHIỆM KỲ IV

 (2014-2017)

TT

Họ tên

Đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Ông Lê Quang Hùng

 

Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

Chủ tịch Hội- Phụ trách chung, công tác tổ chức, tài chính và kế hoạch hoạt động Hội

2

Ông Nguyễn Thế Hùng

Văn phòng Hội

Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội- Phụ trách hoạt động chung của Hội.

3

ÔNg Phan Khắc Long

 

Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Phan Vũ

 

Phó Chủ tịch Hội Thường trực khu vực Miền Nam

- Trưởng Ban sản xuất kinh doanh phía Nam

4

Ông Nguyễn Ngọc Dũng

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam- VNCC

Phó Chủ tịch  Hội – Phó Ban hỗ trợ sản xuất kinh doanh phía Bắc

- Phụ trách sản xuất kinh doanh lĩnh vực tư vấn, thiết kế.

5

Ông Lương Đức Long

 

Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng

Phó Chủ tịch Hội- Phụ trách công tác Khoa học và công nghệ, Đào tạo và Thông tin.

6

Ông Ngô Văn Long

 

Giám đốc Cong ty CP Bê tông Hòa Cầm INTIMEX

Phó Chủ tịch Hội thường trực khu vực Miền Trung

- Trưởng Ban hỗ trợ sản xuất kinh doanh khu vực Miền Trung

7

Ông Phạm Việt Khoa

Tổng Giám đốc Công ty Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm

Phó Ban hỗ trợ sản xuất kinh doanh phía Bắc

- Phụ trách lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật xây dựng; hỗ trợ công tác cơ chế chính sách và bảo vệ quyền lợi hội viên 

8

Ông Tống Văn Nga

 

Văn phòng Hội

 Trưởng Ban Hợp tác quốc tế

- Phụ trách công tác cơ chế chính sách và bảo vệ quyền lợi hội viên

9

Ông Đặng Hoàng Huy

Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty CP Bê tông và xây dựng VINACONEX Xuân Mai

Phó Ban hỗ trợ sản xuất kinh doanh phía Bắc- Hỗ trợ công tác cơ chế chính sách và bảo vệ quyền lợi       hội viên

10

Ông Trần Bá Việt

Phó Viện trưởng Viện KHCNXD

Trưởng Ban KHCN& Đào tạo và Thông tin

11

Ông Đặng Nguyễn Khang

CTHĐQT-Tổng Giám đốc Công ty CP Hang Sang

Phó Ban Hợp tác quốc tế- phụ trách Hợp tác với Hội Bê tông Mỹ ACI ..

12

Ông Nguyễn  Văn Chánh

Trưởng Bộ môn Vật liệu xây dựng- Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

Phó Ban KHCN& Đào tạo và Thông tin phía Nam

- Tham gia BCH Liên đoàn Bê tông Châu Á -ACF

13

Ông Nguyễn Thế Cường

Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng Quảng Ninh

Phó Ban hỗ trợ sản xuất kinh doanh phía Bắc

- Phụ trách hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ chế chính sách và bảo vệ quyền lợi hội viên khu vực Đông Bắc

14

Ông Bạch Đình Thiên

Giám đốc Trung tâm VLXD Nhiệt đới- Trường Đại học Xây dựng

Trưởng Ban Kiểm tra

15

Ông. Vũ Thanh Te

GĐ Trung tâm KHCNBT

Phụ trách hoạt động của Trung tâm KH&CNBT

16

Ông Phạm Duy Hữu

Trường ĐHGTVT

Phó ban KHCN&ĐT và Thông tin (lĩnh vực GTVT)

17

Ông Hoàng Đức Thảo

TGĐ Cty TNHH 1 thành viên BUSADCO

Phó Ban hỗ trợ sản xuất kinh doanh phía Nam- -  -- Phụ trách hỗ trợ sản xuất kinh doanh và công tác KHCN khu vực miền Đông Nam Bộ

18

Ông Lê Trung Thành

Văn phòng Bộ Xây dựng –

Thư ký Bộ trưởng

Phó Ban HTQT

- Phụ trách quan hệ với đầu mối các hội Châu Âu.

- Tham gia các hoạt động Văn phòng Hội theo phân công của Chủ tịch Hội.

19

Ông Nguyễn Thanh Vũ

GĐ CTy TNHH Tư vấn xây dựng Không gian Việt

Phó Ban KHCN&Đào tạo.- Phụ trách lĩnh vực tư vấn thiết kế, Khoa học công nghệ, thông tin và đào tạo khu vực Nam Trung Bộ

20

Ông Hà Thanh Mẫn

GĐ CTy CP Beton6

Phó Ban hỗ trợ sản xuất kinh doanh phía Nam

- Phụ trách lĩnh vực sản xuất kinh doanh sản phẩm xây dựng giao thông và hỗ trợ công tác cơ chế chính sách và bảo vệ quyền lợi hội viên

21

Ông Nguyễn Lương Am

CTHĐQT-TGĐ Công ty CP Xây dựng 47

Phó Ban hỗ trợ sản xuất kinh doanh Miền Trung

- Phụ trách lĩnh vực xây dựng thủy điện, thủy lợi Miền Trung

22

Ông  Nguyễn Tuấn Huỳnh

Phó Tổng GĐ Tổng Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông 4-CIENCO4

Phó Ban hỗ trợ sản xuất kinh doanh phía Bắc- Phụ trách lĩnh vực xây dựng công trình giao thông

 

23

Ông Vũ Tuấn Hùng

Phó Tổng Giám đốc TCT Sông Đà

Trưởng Ban hỗ trợ sản xuất kinh doanh phía Bắc- Phụ trách lĩnh vực xây dựng thủy điện Miền Bắc

24

Ông Vũ Quốc Vương

Trưởng Bộ môn VLXD ĐHTL

Phó ban KHCN& Đào tạo

-  Hỗ trợ công tác thông tin, đào tạo, tư vấn  và chuyển giao công nghệ.

- Tham gia các hoạt động Văn phòng Hội theo phân công của Chủ tịch Hội.

25

Ông Phan Hữu Duy Quốc

Chuyên gia SHIMIZU Corp.

 

Phó Ban HTQT- Hỗ trợ hoạt động Hội tại ACF và các đối tác liên quan ở Nhật Bản (JCA, JSCE…)

26

Bà Lê Thị Hảo

Văn phòng Hội

Thường trực Văn phòng HộiHà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2014

TM. THƯỜNG VỤ BCH

CHỦ TỊCH


Lê Quang Hùng

 

Tổng số truy cập: 71597

Số người đang online: 21

Lượt xem theo ngày: 42