HỘI BÊ TÔNG VIỆT NAM

Hội công nghiệp bê tông Việt Nam là tổ chức hoạt động khoa học và hoạt động nghề nghiệp. Hội là thành viên của Tổng Hôi xây dựng Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 57/2004/QĐ-BNV ngày 30/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.

Tên chính thức của Hội là: HỘI  BÊ TÔNG VIỆT NAM

Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Concrete Assiciation (VCA).

Phù hiệu Hội:

Xem chi tiết

LIÊN HỆ

Nhà 10, ngõ 95, phố Chùa Bộc, Hà Nội
ĐT. 84 4 5641154

Fax: 84 4 5641154

Email: betongvn@fpt.vn

 

HỘI VIÊN

Hội viên của Hội gồm có các tổ chức và cá nhân hoạt đông trong lĩnh vực bê tông (bao gồm vật liệu, thiết kế, sản xuất bê tông, chế tạo cấu kiện và thiết bị, thi công, kiểm tra chất lượng, thử nghiệm, nghiên cứu và đào tạo), hoạt động tự nguyện, theo nguyên tắc dân chủ tập trung, thiểu số phục tùng đa số, vì quyền lợi của Hội và mỗi thành viên.

Mục đích hoạt động của Hội là tập hợp các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bê tông và bê tông cốt thép trong cả nước, cùng nhau phấn đấu phát triển ngành bê tông Việt Nam đạt trình độ khoa học công nghệ ngang tầm khu vực và thế giới, đảm bảo phát triển nghề nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh, vì sự phát triển chung của ngành Xây dựng Việt Nam.

Hội Bê tông Việt Nam hoạt động trên phạm vi cả nước.

Xem chi tiết

THÔNG BÁO HỘI NGHỊ QUỐC TẾ LẦN THỨ IX CỦA LIÊN ĐOÀN BÊ TÔNG CHÂU Á - ACF2020

THÔNG BÁO

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ LẦN THỨ IX

CỦA LIÊN ĐOÀN BÊ TÔNG CHÂU Á - ACF2020

Advanced & Innovative Concrete Technologies for the New Deca

 

 

● Thiết kế;                                             ● Vật liệu cho thi công bê tông;

● Công nghệ thi công;                           ● Công nghệ bảo trì

● Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu kỹ thuật

● Các vấn đề khác

 

Các thời điểm cần quan trọng:

٭ Nộp bản tóm tắt                     29/02/2020;

٭ Thông báo chấp nhận             15/03/2020;

٭ Nộp bài chính thức     31/5/2020;

٭ Thông báo chấp nhận             31/8/2020;

٭ Đăng ký trước                        30/9/2020

Ngày hội nghị chính thức 25-27/11/2020

Địa chỉ gửi thư:

ACF2020 Conference Secretariat

PO BOX 22, Thammasat Rangsit Post office

Pathumthani 12121, Thailand

Tel: +66-29869009 – ext: 3404

Fax: +66-29869112

 

Thư ký hội nghị:

PGS. TS. Parnthep Julnipitawong

Email: acfsecretariat2020@gmail.com

 

ĐƯỢC TỔ CHỨC BỞI

 

 

 

 

Tổng số truy cập: 231393

Số người đang online: 51

Lượt xem theo ngày: 42