Mời góp ý dự thảo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN)

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) do Bộ Xây dựng giao, Hội Bê tông Việt Nam (VCA) đã hoàn thành dự thảo các tiêu chuẩn quốc gia về Bê tông siêu tính năng (gồng: Bê tông siêu tính năng (UHPC) – Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp thử; Bê tông siêu tính năng (UHPC) – Yêu cầu thiết kế kết cấu; Bê tông siêu tính năng (UHPC) – Thi công và Nghiệm thu). Căn cứ các quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn số 68/2006QH11 và Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, Hội Bê tông Việt Nam đăng tải các dự thảo này trên Website của Hội, Hội kính đề nghị các Quý cơ quan, bạn đọc nghiên cứu và góp ý đối với các dự thảo tiêu chuẩn này.

Các ý kiến góp ý xin gửi về Văn phòng Hội trước ngày 10/03/2022 theo địa chỉ:

Hội Bê tông Việt Nam, P202 nhà B, Viện Vật liệu xây dựng, ngõ 235 đường Nguyễn Trãi, Q, Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

hoặc qua các email dưới đây:

hoibetong.vn@gnail.com           vietbach57@yahoo.com

Trân trọng cảm ơn!

---------------------            

Tiêu chuẩn TCVN P18-710 : 202X "Bê tông siêu tính năng (UHPC) – Yêu cầu thiết kế kết cấu"

Tiêu chuẩn TCVN P18-710 : 202X "Bê tông siêu tính năng (UHPC) – Yêu cầu thiết kế kết cấu" là phần bổ sung của TCVN EN 1992 : 202X, được biên soạn để chuẩn hóa việc sử dụng bê tông siêu tính năng  (được gọi là UHPC trong phần còn lại của tiêu chuẩn) trong thiết kế kết cấu của công trình nhà và công trình hạ tầng kỹ thuật.

Tiêu chuẩn này sẽ được sử dụng cùng với hai tiêu chuẩn khác về vật liệu UHPC là:

- Tiêu chuẩn TCVN P18-470 : 202X " Bê tông  siêu tính năng (UHPC) - Yêu kỹ thuật và Phương pháp thử" 

- Tiêu chuẩn TCVN P 18-451 : 202X " Bê tông siêu tính năng  (UHPC) – Thi công và Nghiệm thu" Tiêu chuẩn này được sử dụng nhằm mục đích thiết kế các kết cấu UHPC (công trình nhà và công trình hạ tầng kỹ thuật). Do đó, tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu về khả năng chịu lực, khả năng sử dụng, độ bền lâu và khả năng chống cháy cho những kết cấu này. Các đặc điểm của UHPC được đề cập trong tiêu chuẩn này được trình bày trong “Phạm vi” như trong phần dưới đây.

Tiêu chuẩn này được soạn thảo bằng cách chấp nhận áp dụng TCVN EN 1992 cho trường hợp kết cấu UHPC. Bố cục của tiêu chuẩn này giống bố cục của TCVN EN 1992-1-1:202X và khi không có sự khác biệt giữa UHPC với bê tông được đề cập trong TCVN EN 1992-1-1 thì từ "không thay đổi" được sử dụng 1

.  Liên  quan đến  các điều khoản cụ  thể  đối với UHPC,  những nội dung này  chủ  yếu  dựa trên "Phương pháp thiết kế kết cấu" của tài liệu hướng dẫn về UHPC của Hiệp hội Kỹ thuật Xây dựng Pháp (AFGC). So với bê tông được đề cập trong TCVN EN 1992-1-1 : 202X (bê tông C12/15 đến C90/105), các tính năng phân biệt chính của UHPC là cường độ nén chịu cao hơn nhiều và cường độ chịu kéo thực tế của vật liệu có thể được tính đến, bao gồm ứng xử sau nứt, thay đổi việc sử dụng cốt thép truyền thống hoặc thép dự ứng lực. Điều này liên quan đến việc xác định mới các khái niệm, chẳng hạn như hệ số riêng cho cường độ chịu kéo của UHPC gcf, bao gồm việc phân phối và định hướng của sợi thông qua một hệ số định hướng K và kiểm tra không giòn mới. UHPC cũng có tính năng cao hơn bê tông được đề cập bởi TCVN EN 1992 : 202X liên quan đến độ bền lâu được biểu thị đặc biệt trong tiêu chuẩn này bằng cách sửa đổi các công thức để tính toán lớp bê tông bảo vệ.

Một số tiêu chuẩn viện dẫn là tiêu chuẩn Pháp được thay bằng mã số tạm thời của các tiêu chuẩn Việt Nam theo định hướng mới tương đương dự kiến được ban hành. Khi nào các tiêu chuẩn đó có mã số chính thức thì sẽ thay các mã số chính thức vào tiêu chuẩn này.

 

Mời download và xem file đính kèm

Yêu cầu thiết kế kết cấu

Thi công và nghiệm thu

Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

 

Tổng số truy cập: 1078191

Số người đang online: 839

Lượt xem theo ngày: 42