Dự thảo: Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN)

 

BÊ TÔNG SIÊU TÍNH NĂNG (UHPC) – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

ULTRA - HIGH PERFORMANCE CONCRETE (UHPC) – EXECUTION AND ACCEPTANCE

 

BÊ TÔNG SIÊU TÍNH NĂNG (UHPC) - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ

ULTRA- HIGH PERFORMANCE FIBRE-REINFORCED CONCRETE – SPECIFICATION AND TEST METHODS

 

---------

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) do Bộ Xây dựng giao, Hội Bê tông Việt Nam (VCA) đã hoàn thành dự thảo các tiêu chuẩn quốc gia về Bê tông siêu tính năng. Căn cứ các quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn số 68/2006QH11 và Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, Hội Bê tông Việt Nam đăng tải các dự thảo này trên Website của Hội, Hội kính đề nghị các Quý cơ quan, bạn đọc nghiên cứu và góp ý đối với các dự thảo tiêu chuẩn này. Các ý kiến góp ý xin gửi về Văn phòng Hội trước ngày 10/03/2022 theo địa chỉ

Hội Bê tông Việt Nam, P202 nhà B, Viện Vật liệu xây dựng, ngõ 235 đường Nguyễn Trãi, Q, Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

hoặc qua các email dưới đây:

hoibetong.vn@gnail.com           vietbach57@yahoo.com

Trân trọng cảm ơn!

 

 

Tổng số truy cập: 908630

Số người đang online: 422

Lượt xem theo ngày: 42