Thông báo: V/v đề nghị giới thiệu đề cử doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tham gia chương trình "Vinh quang ngành xây dựng Việt Nam"

Văn phòng Hội vừa nhận được Công văn số 83/VKTXD1 ngày 02/12/2017 v/v đề nghị giới thiệu đề cử doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tham gia chương trình "Vinh quang ngành xây dựng Việt Nam"

THÔNG BÁO

 

Kính gửi: Hội viên Hội Bê tông Việt Nam.

 

 Văn phòng Hội vừa nhận được Công văn số 83/VKTXD1 ngày 02/12/2017 v/v đề nghị giới thiệu đề cử doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tham gia chương trình "Vinh quang ngành xây dựng Việt Nam"

 

Chúng tôi xin gửi đến quý Hội viên văn bản có liên quan để nghiên cứu và đăng ký tham gia.

 

Xin trân trọng cám ơn.

 

 

Nội dung chi tiết xin mời xem file đính kèm.

 

Tổng số truy cập: 71583

Số người đang online: 7

Lượt xem theo ngày: 42