Thông báo: Kết luận Hội nghị Thường vụ mở rộng ngày 28/2/2014

Ngày 28/2/2014, Thường vụ mở rộng đã họp dưới sự chủ trì của ông Lê Quang Hùng để bàn một số công tác của Hội trong tháng 3 và quí II/2014, đồng thời thông báo phân công trách nhiệm công tác của các ủy viên Thường vụ Ban chấp hành nhiệm kỳ IV.

Hội công nghiệp bê tông
Việt nam

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  /TB-VCA

Hà Nội, ngày  10   tháng  3 năm 2014


Thông báo

 Kết luận Hội nghị Thường vụ mở rộng ngày 28/2/2014

 

Kính gửi: Các  ủy viên Thường vụ BCH nhiệm kỳ III

 

Ngày 28/2/2014, Thường vụ mở rộng đã họp dưới sự chủ trì của ông Lê Quang Hùng để bàn một số công tác của Hội trong tháng 3 và quí II/2014, đồng thời thông báo  phân công trách nhiệm công tác của các ủy viên Thường vụ Ban chấp hành nhiệm kỳ IV.

Hội nghị đã thống nhất triển khai 1 số hoạt động trong thời gian tới như sau:

1.   Hợp tác quốc tế: - Việc Hiệp Hội Kỹ sư xây dựng Nhật Bản (JSCE) mời tham dự  các hoạt động nhân kỷ niệm 100 năm thành lập vào tháng 11/2014: Hội sẽ cử 01 đại biểu tham dự.

-        Đề nghị ông Đặng Nguyễn Khang, ông Trần Bá Việt, là đầu mối liên hệ với Hội Bê tông Mỹ (ACI) để nắm các thông tin.

-        Ông Phan Hữu Duy Quốc liên hệ với phía Nhật Bản (JCI, JSCE..) xem xét khả năng phối hợp với Hội tổ chức 01  Hội thảo quốc tế về bê tông

2.   Công tác tập huấn, đào tạo: Nhằm, cung cấp thông tin hỗ trợ nâng cao trình độ cho các đơn vị hội viên, Hội sẽ tổ chức  các lớp tập huấn trên cơ sở nội dung yêu cầu cụ thể liên quan đến phạm vi hoạt động chuyên môn về lĩnh vực bê tông của các đơn vị (trước mắt tổ chức ở khu vực phía bắc trong quí II/2014):

+   Đề nghị:  ông Nguyễn Ngọc Dũng – là đầu mối tập hợp các yêu cầu của lĩnh vực tư vấn thiết kế

+ Ông Nguyễn Tuấn Hùng- là đầu mối tập hợp các yêu cầu của lĩnh vực xây dựng thủy điện….

+ Ông Phạm Việt Khoa- là đầu mối tập hợp các yêu cầu của lĩnh vực xây dựng công trình ngầm và  nền móng

Trên cơ sở kết quả tổ chức các lớp tập huấn phía Bắc, sẽ tiến tới thực hiện tại khu vực Miền Trung và Miền Nam và Đông Nam Bộ.

Trung tâm KH&CN bê tông là đầu mối tập hợp các yêu cầu và tổ chức mở các lớp tập huấn nêu trên.

3.Về Trung tâm KH&CN bê tông: đề nghị sớm ổn định tổ chức, đăng ký mở rộng phạm vi hoạt động,

4.   Công tác phát triển hội viên: Kết nạp các đơn vị hội viên mới ( các công ty thành viên của VNCC, TEDI, VIGLACERA,..v..v…)

5.   Văn phòng Hội đôn đốc hoàn thành các nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia chuyển tiếp của năm 2013 và chuẩn bị triển khai nhiệm vụ KHCN năm 2014.

6.   Hoàn tất các thủ tục đổi tên Hội và Đôn đốc các đơn vị hội viên đóng hội phí năm 2014.

Thường trực Hội xin thông báo để Ủy viên Thường vụ cùng phối hợp trên lĩnh vực trách nhiệm công tác triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác trên.

TM Ban Thường trực

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký

Nguyễn Thế Hùng

 

Tổng số truy cập: 71580

Số người đang online: 4

Lượt xem theo ngày: 42