Thông báo dự thảo Quy chế Làm việc và Quy chế Tài chính

QUY CHẾ (Dự thảo)

TỔ CHỨC,  LỀ LỐI LÀM VIỆC CỦA VĂN PHÒNG VÀ CÁC BAN NGHIỆP VỤ CỦA HỘI BÊ TÔNG VIỆT NAM

QUY CHẾ (Dự thảo)

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA HỘI BÊ TÔNG VIỆT NAM

Kính đề nghị các hội viên nghiên cứu và cho ý kiến góp ý. Các ý kiến góp ý xin gửi về Văn phòng Hội trước ngày 25 tháng 02 năm 2018 theo:

Email: betongvn@fpt.vn

hoặc Fax: 024 35641154

hoặc thư theo địa chỉ:

Hội Bê tông Việt Nam

Số 10 ngõ 95 Chù Bộc, Đống Đa, Hà Nội

 

Sau ngày 25/02/2018, nếu hội viên nào không có ý kiến gửi về Văn phòng Hội, Thường vụ xin được phép coi như đã đồng ý hoàn toàn.

 

Xin trân trọng cảm ơn.

 

Mời download và xem file đính kèm:

 

- Quy chế làm việc                            - Quy chế tài chính

 

Tổng số truy cập: 45420

Số người đang online: 58

Lượt xem theo ngày: 42


Top