Hội thảo "Công nghệ và sản phẩm bê tông mới"

Ngày 21/11/2013, Hội công nghiệp bê tông Việt Nam tổ chức Hội thảo chủ đề: "Công nghệ và sản phẩm bê tông mới", có báo cáo của các chuyên gia Nhật Bản và Thái Lan.

 

Ngày 21/11/2013, Hội công nghiệp bê tông Việt Nam tổ chức Hội thảo chủ đề: "Công nghệ và sản phẩm bê tông mới", có báo cáo của các chuyên gia Nhật Bản và Thái Lan.

Sau khi Hội thảo kết thúc, Hội CNBTVN sẽ tổ chức Đại hội lần thứ 4 của Hội.

Hội công nghiệp bê tông Việt Nam trân trong kính mời các đơn vị, cá nhân có quan tâm đến dự (Xem Giấy mời đính kèm - có thể in ra, điền tên và mang đến dự).

 

Hội viên tập thể và hội viên cá nhân đều đã có giấy mời gửi theo đường Bưu điện. Có thể có trục trặc, nếu đơn vị hay cá nhân hội viên nào chưa nhận được Giấy mời, xin vui lòng theo thông báo này đến dự, góp phần giúp Hội thảo và Đại hội thành công.

Hội công nghiệp bê tông Việt Nam!

Mời download và xem file đính kèm (Giấy mời hội thảo, Giấy mời đại hội)

 

 

Tổng số truy cập: 71585

Số người đang online: 9

Lượt xem theo ngày: 42