Hội thảo: Bê tông bền vững cho hiện tại và tương lai ACF 2016

Hội thảo Quốc tế lần thứ 7 của Liên đoàn bê thông Châu Á. Ngày 30/10-02/11/2016 tại Hà Nội. Đơn vị tổ chức: Hội Bê tông Việt Nam – Liên đoàn Bê tông Châu Á

Hội thảo Quốc tế lần thứ 7 của Liên đoàn bê thông Châu Á. Ngày 30/10-02/11/2016 tại Hà Nội

Đơn vị tổ chức: Hội Bê tông Việt Nam – Liên đoàn Bê tông Châu Á

 

 

Mời download và xem file đính kèm ( Tiếng Việt  - Tiếng Anh )

 

 

Tổng số truy cập: 71630

Số người đang online: 54

Lượt xem theo ngày: 42